Bygg ett enkelt staket runt dina odlingar

Vill du skydda dina växter från inkräktare eller ge ett snyggt och ordnat intryck i trädgården? Då kan ett enkelt staket hjälpa dig en bit på vägen. Här berättar vi om hur du bygger ett enkelt staket runt odlingen.

Börja med stolparna

Första steget mot ett nytt staket är att sätta upp stolpar, som står på ett avstånd av 1,5 till 2,5 meter från varandra eller mer. Hur stort avståndet är beror på vilken sorts staket du väljer. Det finns många bra sätt att sätta ned staketstolparna. 

Vill du vara riktigt säker på att staketet ska vara skyddat från frost rekommenderar vi att du gjuter plintar så att stolparna lyfts upp från marken en aning

Så här snickrar du ditt staket:

  • Börja med att gräva gropar för plintarna, 800-100 centimeter djupa. När du ska bygga den här typen av staket är det inte jätteviktigt att komma ned till tjälfritt djup. 

  • Nu är det dags att spänna ett riktsnöre på ena sidan av det blivande staketet, så att det sedan går att bygga helt spikrakt. 

  • Ställ nu gjutformar på ungefär 15 centimeter i groparna. Dessa formar kan exempelvis vara papprör. Håll fast överändan av formarna med korslagda ribbor som fästs i marken. Kapa därefter formen ungefär 5 centimeter ovanför den kommande markytan. 

  • Nu häller du betongen i formarna. Med hjälp av en pinne som du sticker ner och hastigt drar upp och ner kan du hjälpa betongen att rinna ned och fylla hela formen. Högst upp på varje plint trycker du ned två plattjärn med förborrade hål. Se till att järnen placeras korrekt och låt sedan betongen härda. 

  • Ställ stolparna mellan järnen på varje plint. Det är viktigt att de är placerade lodrätt och i linje med varandra. Skruva eller bulta fast stolparna.

  • Övre och nedre liggare monteras nu på stolparna. Om dessa ska fällas in i stolpvirket, görs urtagen enklast innan stolparna monteras. Ytan får gärna vara fasad så att vattnet lättare rinner av. 

  • Nu är det dags för spjälorna. Montera dem lämpligen med mellanrum som är lika stort som deras bredd. Topparna kan göras spetsformade eller fasade. 

  • Om staketet har en grind kan stolparna göras längre eller tjockare om så önskas. Grinden kan utformas på valfritt sätt. 

  • Ett traditionellt sätt att måla ett staket är att rödfärga allt om spetsarna som målas vita. Men färg och form är förstås valfri, du känner bäst vad som passar bäst i trädgården. 

Experterna på att bygga hus i Stockholm
21 Nov 2022