Underhållsfria tak – en guide

Alla tak har sina för och nackdelar när det kommer till skötsel och underhåll. Dock finns det inga tak som är helt underhållsfria. Den stående rekommendationen är du ser över taket minst en gång om året, oberoende vilken taktyp eller takmaterial som du har.. Då hinner inga större skador uppstå. Nedan skriver vi om olika vanliga taktyper och vad de har för fördelar och nackdelar när det kommer till underhåll.

Underhåll av plåttak

Plåttak är ett relativt enkelt tak när det handlar om underhåll. Det viktigaste är rengöra taket och se till att rostskador uppstår. Du kan själv tvätta taket och samtidigt se över det och behandla eventuella rostfläckar som uppkommit. Plåttak finns som stålplåt, zinkplåt, kopparplåt och aluminiumplåt där koppar och aluminium är de mest hållbara. Då kopparplåt i princip är förbjudet att använda för nybyggnationer så är aluminiumplåt det bästa valet för någon som vill ha ett lättskött tak. Aluminium är naturligt rostbeständigt men kan vara svårsvetsat och måste nästan alltid värmebehandlas. Dessutom kan det spricka om det utsätts för belastning. Alla plåttak behöver ses över på vinterns då de är extra känsliga för snöras.

Underhåll av sedumtak

Om man vill ha ett annorlunda och lite roligare tak så ska man satsa på sedumtak. Sedumtak består av flera fetknoppsväxter som är bra på att lagra vatten. Den här typen av tak har många positiva egenskaper såsom att de är bullerdämpande och lockar till sig fåglar. Sedumtak är mer lättskötta än vad man kan tro. Blir de tort kan de behöva vattnas och vid mycket snö behöver man skotta dem. De ska gärna gödslas en gång om året och om man ser att man fått oönskad växtlighet så kan man behöva rensa ogräs. Dock kan man se sedumtaket som en del av ens trädgård vilket gör det lite mer glädjefyllt att sköta.

Underhåll av tegeltak

Detta är ett av de absolut vanligaste takmaterialen som vi ser i Sverige. Tegeltak är bättre och mer hållbara än betongtak. Anledningen till att folk väljer betongpannor är för att det är billigare. Dock kräver de betydligt mer skötsel. Tegelpannor samlar inte på sig lika mycket påväxt och mossa som betongtak, även om det förekommer. Har man ett tegeltak så behöver man kolla så att tegelpannorna inte flyttat på sig eller gått sönder. Detta är bäst att göra efter vintern då snön försvunnit. Tegeltak kan behöva rengöras. Då ska man vara försiktig och inte använda högtryckstvätt eftersom trycket kan göra att vätska letar sig in till takläkten.

När man ska välja tegel så kan man välja mellan obehandlad, glaserad eller engoberad yta. Ett glaserat eller engoberat tak har som en skyddande hinna som gör taket mindre känsligt för frost och mosspåväxt. Dock andas ett obehandlat tegeltak bättre vilket minskar risken för fuktbildning vid undertaket.

Underhåll av shingeltak

Shingeltak är det som ibland kallas för papptak. Dock består inte papp- och shingeltak längre av papp utan av glasfiber och gummi, därför går fler och fler över till att kalla det just shingel. Ett shingeltak är relativt billigt och de läggs oftast på platta eller lätt lutande tak. Shingeltak har inte så lång livslängd utan håller i upp till 30 år. Efter som både materialet och monteringen är relativt billigt jämförelsevis med de andra taken så kan man lägga om sitt shingeltak med lite tätare intervaller är 30 år och på så sätt få ett med lättskött tak. De behöver ses över en gång om året och rengöras med en borste. Hittar man hål eller revor i takbeläggningen ska de åtgärdas omgående.

Experterna på att bygga hus i Stockholm
8 Aug 2022