Bygga hus i trä | Hållbart byggande

Ungefär hälften av alla svenska hus som står upp idag är byggda i trä. Det är en förnybar resurs som borgar för hållbart byggande.

Är det vanligt att bygga hus i trä?

Trä är en av våra största exportvaror, och trä är också något som på många sätt är en del av den svenska folksjälen. Men när det kommer till husbyggande har vi inte riktigt vågat lita på trä när det gäller våra städer. Flerfamiljshus i trä har länge varit sällsynta. Kanske har det att göra med gamla tiders stadsbränder, kanske på att trä inte ansetts tillräckligt hållbart för att klara stora strukturer.

”Det finns mycket som talar för trä, inte minst ur hållbarhetssynpunkt. Det är ett förnyelsebart material, till skillnad från betong, tegel eller stål, som tillverkas av ändliga resurser”

På senare år har det dock börjat hända saker. Många experter inom byggområdet spår att trä kommer att bli det vanligaste byggmaterialet i våra städer under 2000-talet. Det finns mycket som talar för trä, inte minst ur hållbarhetssynpunkt. Det är för det första ett förnyelsebart material, till skillnad från betong, tegel eller stål, som alla tillverkas av ändliga resurser. Dessutom har trä en mycket hög hållfasthet i relation till sin vikt, vilket gör det lätt och kostnadseffektivt att prefabricera husdelar inomhus under säkra förhållanden och sedan ta dem till byggplatsen. Detta gör att ett hus i trä kan ta hälften så lång tid att bygga som ett hus i betong, något som naturligtvis minskar produktionskostnaderna betydligt.

Tillväxten är större än avverkningen

Våra skogar växer fortare än vi avverkar dem. Dessutom finns i Sverige krav på att all skog som avverkas ska återplanteras. Det gör att det varje dag växer tillräckligt med träd i Sverige för att bygga hundratals byggnader helt i trä. Vi behöver alltså inte vara rädda för att träden ska ta slut, det är en i alla bemärkelser förnyelsebar resurs.

modernt trähus

I och med att ny skog planteras, som växer upp fort, kan skogen också binda mer koldioxid än den gjort om den fått stå orörd. Dessutom frigörs betydligt mindre koldioxid vid tillverkning av hus i trä än när man bygger hus i till exempel betong. Detta är två ur hållbarhetssynpunkt mycket bra argument för att använda sig av trä som byggnadsmaterial.

Moduler – framtidens byggande

Det blir allt vanligare att nya hus byggs utifrån prefabricerade moduler, som kan byggas under torra, säkra och kontrollerade former på en fabrik. Detta innebär mer kvalitativa hus, eftersom själva tillverkningen inte behöver ske ute på byggplatsen där materialen utsätts för vädrets makter. De färdiga modulerna kan vara väggar, bjälklag eller takdelar, men de kan också vara helt färdiga rum som byggts helt och hållet i en fabrik och försetts med isolering, el och VVS. Tiden för husbygget på byggplats kan då minskas med upp till 80%, vilket såklart får ner kostnaderna för ett bygge betydligt.

Trä minskar byggtiden

Trä spelar en stor roll i denna utveckling, eftersom det lämpar sig utmärkt som material i prefabricerade moduler. Med hjälp av moduler kan ett höghus i trä uppföras på en enda arbetsdag
och förses med ett skyddande tak. En utveckling som gör det möjligt att på kort tid och till en rimlig kostnad faktiskt bygga bort bostadsbristen, när väl trä på nytt slår igenom som byggnadsmaterial på allvar. Som aktörer inom byggbranschen med lång erfarenhet av att bygga hållbara hus i trä ser vi med tillförsikt på framtiden för trähus i Sverige.

Kunniga och erfarna byggare
8 Nov 2020