Bygga jordkällare – en guide

En jordkällare är ett gammal, och mycket pålitligt sätt, att lagra mat och dryck. Långt före kyl och frys behövde människor lagra mat på ett tryggt och hållbart sätt under både vintern. En jordkällare är ett underjordiskt rum med en funktion som ett naturligt kylskåp som gör att temperaturen är sval oavsett väder och temperatur utomhus.

Jordkällaren använder jordens naturliga kyla

En jordkällare är en lagringsplats som använder jordens naturliga kylning, isolerande och fuktgivande egenskaper. Jordkällare brukar vanligen av jordbrukare och odlare för att lagra råa och inlagda grönsaker. Men en jordkällare kan även vara ett lyxigt komplement till ett redan befintligt hus.

För att en jordkällare ska fungera som tänkt måste den hålla en temperatur på mellan 0 och 4,5 grader. Fuktigheten måste bara på en nivå på mellan 85 och 95 procent. Dessa temperaturer gör att utsläppen av etengas och gör att det inte växer till mikroorganismer som orsakar sönderdelning.

För att du ska få till den rätta atmosfären i din jordkällare är det bra att ha en termometer och en hygrometer med glasad skala.

Så får du den rätta temperaturen i din jordkällare

  • Vid tre meters djup uppnår du fullständig temperaturstabilitet. Du bör inte gräva jordkällaren nära ett stort träd. Rötterna är dels svåra att gräva igenom och dessutom riskerar rötterna att växa så mycket att väggarna knäcks.

  • Fack, hyllor och plattformar i trä är att rekommendera, eftersom trä inte leder värme och kyla lika snabbt som metall.

  • Det är mycket viktigt med luftcirkulation i jordkällaren för att minska risken för luftburet mögel. Därför bör hyllorna stå 3 till 8 centimeter från väggarna.

  • Packad jord är det bästa och vanligaste golvet, men det fungerar även med betong.

  • Värmen kan du reglera med hjälp av ventilation till utsidan eller genom ett avgasrör. Detta är oftast för att kall luft ska kunna komma in.

Det är bäst att ha jordkällaren på norra sidan av huset. Det kommer av att solen värmer upp jorden ovanför och därmed håller jordkällaren svalare.

Sammanfattning – viktigt vid bygge av jordkällare

Sammanfattningsvis, här är de fem huvudelement som alltid krävs i en jordkällare:

  • Ventilation. Frisk luft måste komma in annars riskerar produkterna att förstöras och mögel kan bildas.

  • Jordskydd. Ett packat jord- eller grusgolv är bäst på att hålla fukten borta.

  • Mörker. Ljus kan utlösa spirande på grönsaker, därför bör eventuella fönster vara övertäckta.

  • Luftfuktighet. 85-95 procents fuktighetsnivå gör att produkterna inte torkar ut.

  • Hyllor och fack. Trä är antibakteriellt och leder dessutom värme långsammare jämfört med metall.
Kunniga och erfarna byggare
16 Oct 2021