Bygga ny altandörr - såga upp väggen

Att bygga en ny altandörr är i sak inte speciellt svårt. Har man en hyfsat inneboende händighet så är det ett projekt som inte tar längre än en arbetsdag.

Altandörren öppnar - för många - dörren till en helt ny värld; man får ytterligare en in- och utgång som dessutom leder ut till det många gillar bäst i det egna hemmet: trädgården.

Att ha en fri passage på ytterligare ett ställe på sitt hus skapar ett mervärde och speciellt idag så finns det all anledning att överväga en sådan lösning. Detta säger vi helt med tanke på att dagens altandörrar nått en högre potential där exempelvis både isolering och ljusinsläpp är avsevärt mycket bättre.

Fler väljer exempelvis större partier där man kan skjuta upp dörrarna och där man på köpet får ett extremt påtagligt - och inbjudande - ljus som strömmar genom bostaden. Drömmer du om att bygga en altandörr och såga upp väggen för att skapa en mer öppen bostad? Då är det första steget följande: Ansök om bygglov.

Ansök om bygglov i god tid

En sådan stor förändring av en villa är nämligen något som kräver ett bygglov. Det har dels att göra med att att du förändrar husets karaktär - något som kan ligga stick i stäv med den detaljplan som finns i området. Dels så behövs även ett bygglov för att säkerställa att den nya lösningen har tillräckligt med bärighet. Att såga upp en vägg kan innebära att husets konstruktion påverkas negativt och därför måste handlingar som klargör detta bifogas. Några råd gällande ansökan om bygglov är följande:

  1. Var ute i god tid. Se till att skicka in dina handlingar så snart som möjligt. Vill du genomföra projektet under sommaren så måste du skicka in ansökan under vintern. Handläggningstiden kan vara lång och du kommer dessutom knappast att vara ensam om att vilja bygga något just under sommaren då semestern drar igång.

  2. Se till att handlingarna är korrekta och kompletta. Det går inte att skicka in handlingar som inte följer gängse regler. De ska vara kompletta - annars kommer handläggningstiden att bli ännu längre. Ta gärna hjälp av en snickare, en byggkonstruktör eller en arkitekt för att allt ska bli så fullständigt och korrekt som möjligt.

Vi ska även säga att du bör se till att de nya altandörrarna är beställda och levererade innan du sätter igång. Här bör du vara ute i god tid så att de verkligen levereras till din planerade byggstart.

Du ska även - naturligtvis - se till att väggen du tänkt såga i är fri från vatten- och elledningar. Finns sådana så måste det lösas innan. Du kan med fördel anlita en fackman - elektriker och/eller en rörmokare för vägledning och hjälp.

Bygga ny altandörr - såga upp väggen

Så. Du har ditt bygglov beviljat, du har fått altandörren levererad och du har klargjort att det inte finns några elledningar eller vattenrör som löper inuti väggen? Då kör vi igång med projektet och detta enligt följande steg:

  1. Börja med att mäta ut var dörren ska placeras. Markera på utsidan och se till att du klargör att så få reglar som möjligt behöver sågas av. Ta bort panelen, givetvis.

  2. Finns vindpapp så ska den skäras bort - men så lite som möjligt: håll dig till dörrens storlek. Plocka även bort isoleringen. En längre kniv är ett bra verktyg för ändamålet. Fuktspärren måste du vara försiktig med så att den inte skadas.

  3. Borra hål i väggskivan och gå runt till insidan där du använder en sticksåg för att såga upp dörrhålet. Var försiktig med reglarna. De reglar som måste kapas och tas bort avlägsnas. Öppningen ska vara 45 mm högre än den blivande öppningen. Här är en fogsvans det verktyg du bör använda.

  4. Ta bort så mycket panel som krävs för att du ska kunna sätta upp en vertikal regel. Använd dörren för att se att måtten blir korrekta och dörren rak; därefter sätter du en horisontell regel ovanför öppningen. För att dörren ska få tillräckligt med stöd vid monteringen så kan du sätta en bräda på vardera sida. Stödet ska i sin tur placeras så att dörren frå samma avstånd mot panelen som exempelvis fönstren i rummet har. Det ska vara symmetriskt.

  5. Dörrkarmen ska ställas på två klossas och dessa ska vara i våg med varandra. Använd karmskruv för att skruva fast dörren.

  6. Gör en kontroll att karmen blev absolut rak med hjälp av ett vattenpass.

  7. Häng på karmen och dreva den. Spika därefter på brädor som ska täcka innan du sätter foder på båda sidor. Var noggrann med att fuktspärren når hela vägen. Avsluta med att sätta fast ett bleck tröskeln. Klart! Du kan nu använda din nya altandörr och använda de möjligheter som denna för med sig.

Kunniga och erfarna byggare
6 Feb 2020