Energieffektiva hus

När man ska bygga hus för permanentboende ställs det krav på att byggnaden uppfyller krav gällande energieffektivitet. Givetvis är det positivt för den egna plånboken i längden. Det är helt enkelt billigare att värma upp ett hus som är energieffektivt. Dessutom är det bättre för miljön och det är först och främst därför som de nya kraven har tagits fram. Uppvärmning av bostäder utgör en stor del av de koldioxidutsläpp som sker i Sverige.

Här går vi igenom några av de faktorer som påverkar hur energieffektivt ett hus blir när man bygger nytt.

Isolering av väggar och tak

Taket är en av de delar som kraftigt kan påverka hur pass mycket värme en byggnad läcker. Värme stiger som bekant uppåt. Ett oisolerat tak gör därför att stora mängder värme riskerar att försvinna rakt ut i luften, istället för att värma upp själva huset så som det är tänkt. Du känner säkert till begreppet “att elda för kråkorna”. Det vill du inte göra förstås.

Att välja ett välisolerat tak är därför A och O när man ska bygga ett nytt hus. Här bör man inte snåla utan det är bättre att ta till isoleringen rejält. Ett välisolerat tak skyddar dessutom mot solens varma strålar under sommarhalvåret samt mot ljud utifrån. Smattrande regn mot ett tunt plåttak blir snabbt tröttsamt. Det är bättre att välja en rejäl takkonstruktion som både håller värmen inne och som ger en behaglig ljudmiljö i huset.

Fönster och dörrar

Fönster och dörrar är faktorer som också påverkar husets isolerförmåga kraftigt. Mycket värme läcker ut genom fönstren vintertid, så det är viktigt att välja fönster med så lågt u-värde som möjligt. Ett lågt u-värde innebär att så lite värme som möjligt läcker ut genom fönstren. Det gör även att inneklimatet blir behagligare sommartid då välisolerade fönster även brukar skydda bra mot stark värme utifrån.

Även om fönster med ett bra u-värde kan vara aningen dyrare så brukar det löna sig att välja dessa i längden då uppvärmningskostnaderna sjunker. Kostnaden brukar betala sig på några få år, så snåla inte här heller utan välj kvalitetsprodukter.

Passivhus

Passivhus är ett begrepp som man ofta hör i samband med energieffektiva hus. Men vad innebär det egentligen? Här arbetar man med själva husets design för att få ett hus som behöver så lite energitillskott som möjligt. Bland annat kan det handla om att välja position och storlek på fönster så att huset håller sig varmt på vintern tack vare solinstrålning och att det skyddas mot stark värme på sommaren då solen står högre.

En ytterligare faktor som brukar användas i passivhus är att återvinna värme genom ventilationssystemet. Värme som annars skulle försvinna ut i tomma luften fångas upp och skickas in i byggnaden igen. Så kan man spara rejält på uppvärmningskostnaderna.

Smarta lösningar

Andra sätt som man kan använda för att göra ett hus energieffektivt är bland annat att se över elinstallationerna. Välj gärna lågvoltslösningar med LED till belysningen till exempel. Det kan hjälpa till att spara mycket pengar.

Se till att du får ordentlig rådgivning kring dessa frågor när du bygger nytt i Stockholm. Så kan du spara rejält med pengar i längden och får ett hus som är väl förberett för framtiden.

Husexperterna i Stockholm
20 Mar 2018