Husbygge | Isolering | Stenull | Glasull | Cellplast

När man ska bygga hus är isoleringen en av de absolut viktigaste aspekterna. Här berättar vi mer om olika isoleringsmaterial och vilka man ska välja.

De vanligaste isoleringstyperna för villor ät stenull, glasull och cellplast. Stenull och glasull har i stort sett liknande isoleringsegenskaper. Vilket man väljer beror istället ofta på andra faktorer som priset, brandsäkerhet eller olika miljöegenskaper. Cellplast används idag mest för att putsa på eller som grundisolering. Det lämpar sig dock inte alls bra i en regelstomme.

Hur går man då tillväga när man ska isolera ett hus. Bygger du i egen regi med en traditionell regelstomme så är det alltid att rekommendera att ta hjälp av en kompetent byggfirma.

Svårt att isolera för mycket

Går det att isolera för mycket? Egentligen inte, men till sist når man gränsen för passivhus och då kan värmekällan tas bort. Det ställer högre krav på täthet och kommer att kräva en noggrann beräkning för att ekonomin ska bli balanserad.

Om du tänker köpa din egen isolering så är det bäst att leta upp byggvaruhus med ett brett sortiment och kunnig och engagerad personal.

En generell grundregel är att isolermaterial med hög densitet passar bäst att montera heltäckande, medan mjukare varianter är bättre mellan reglar. Bäst är at köpa isolering med rätt mått som passar in i reglarna. Om man skär i isoleringen så blir passformen sämre och förmågan att isolera minskar.

Lösull ett användbart material

Lösull är ett mycket användbart isoleringsmaterial, det fungerar bra att använda i väggar, tak och även när man behöver tilläggsisolera. Man behöver inte skära och det förekommer inga skarvar och når ut i trånga utrymmen. Men man måste anlita speciella entreprenörer då materialet lättast hanteras när det sprutas från en bil.

När det handlar om priset är det ingen större skillnad mellan de vanligaste isoleringsmaterialen. Men om man ska bygga exempelvis en villa så tjänar man oftast på at begära in en offert, då kan man pressa ner priset på isoleringen. Något förenklat kan man säga att isolering som har högre densitet isolerar bättre och även är något dyrare. Man får räkna med att isoleringen kommer att vara högst fem procent av den totala byggkostnaden.

Varierande miljöegenskaper

Hur miljövänliga är de olika isolermaterialen? Det varierar, men de klart bästa miljöegenskaperna har glasullen, som tillverkas av återvinningsglas. Stenull tillverkas av sten som bryts i Sverige och är alltså inte förnybar. Varken sten- eller glasull är lätt att återvinna.

I brandskyddssyfte fungerar stenull bäst, då det klassas som obrännbart, precis som glasull. Cellplast står inte emot brand alls. För att summera så finns det fördelar och nackdelar med alla dessa olika isolermaterial, men att de i stort sett har liknande värden i de flesta avseenden. Avgörande för en bra isolering är alltså i hög grad ett korrekt utfört arbete. Kontakta en kompetent firma när du ska bygga hus i Stockholm.

Kunniga och erfarna byggare
13 Jun 2018