Huspriser i Stockholm

Huspriser i Stockholm är något som är av intresse för övriga landet. Detta då dessa priser ofta indikerar hur priserna kommer att se ut där man själv bor.

Stockholm är Sveriges i särklass största stad och det är där upp- och nedgångar syns som allra mest sett till hur mycket man får betala för ett hus eller en lägenhet. Det finns emellertid vissa detaljer som man måste ta hänsyn till gällande huspriser i Stockholm. Och, det finns även vissa saker som kanske får många att känna viss oro kring framtiden.

Högre priser i Stockholm än i övriga landet

I Stockholm får man betala mer för ett hus än vad man får göra i andra städer. Ganska mycket mer dessutom och detta är en logisk följ av stadens attraktionskraft. Stockholm ska - liksom andra större städer i Europa - ha dyrare priser för bostäder än övriga delar av Sverige. Det är naturligt, men har det alltid varit så - och har det alltid varit en så enorm skillnad som det är idag? Nej, det har det inte - och det är den detaljen som är lite skrämmande.

För många så är svaret givet: i Stockholm har man alltid kunna, så att säga, bo sig till en förmögenhet. Det är en stad där man alltid kunnat göra en så kallad bostadskarriär där man köper en bostad, bor i denna några år, säljer den dyrare och upprepar processen igen, igen och ytterligare en gång.

Så har det inte alltid varit. Faktum är att huspriser i Stockholm från 1875 till åren runt 2000 följde ungefär samma kurva. Justerat för inflation så har huspriser legat på en likvärdig nivå: det har långt ifrån varit så att man kunnat räkna med en större vinst i samband med en försäljning - snarare tvärtom i många fall (beroende på var i Stockholm man haft sin villa eller bostadsrätt).

Den stora vinsten som fanns fram till åren runt 2000 handlade istället om att man som villaägare förvandlats till en ägare i dess rätta mening. Det vill säga - man har sett lönen ökat och har därmed kunnat amortera på sitt bostadslån för att slutligen betalat av det. Däri låg vinsten förr.

Bostadspriserna sköt i höjden

Idag så är det få husägare i Stockholm som har en reell chans att betala av ett lån med hjälp av lönen. Lönerna ökar inte på samma sätt och istället så ser man dagens utveckling där en stor del av kostnaden för en bostad är finansierad via lån - lån som är så pass höga att de inte går att amortera av på det sätt man förr gjorde.

Även om många personer idag amorterar - dels som en del av amorteringskrav och dels som en del i att det, så att säga, är så man ska göra /i> så blir det svårt att i framtiden kunna säga att man äger sin bostad på samma sätt som äldre personer under 60-70- och 80-talet gjorde. Idag har man å andra sidan goda möjligheter att bli miljonär enbart på att bo.

Det senare förutsätter emellertid att man också någon gång väljer att dra sig ur ekorrhjulet genom att A) antingen köpa en billigare bostad för de pengar man tjänat ihop genom tidigare försäljningar eller B) genom att köpa en bostad i en annan stad där priserna är lägre.

Vid millennieskiftet såg man den stora förändringen och sedan dess har ökningen varit stadig uppåt. Som exempel på detta kan räkna upp utvecklingen för vissa områden i Stockholm:

Botkyrka: 5 år - 51%. 10 år - 62%. 20 år - 322%

Danderyd: 5 år - 40 %. 10 år - 61 %. 20 år - 272 %

Lidingö: 5 år - 47 %. 10 år - 70 %. 20 år - 366 %.

Haninge: 5 år - 48 %. 10 år - 55 %. 20 år - 293 %.

Så kan man också fortsätta över hela Stockholm med omnejd. Ökningen följer samma mönster och den stora frågan är om det finns fog för oro? Kan man verkligen, som vanlig arbetare, anse sig ha råd att betala/låna X antal miljoner för att köpa en bostad i Stockholm - tar det aldrig slut? Kort sagt: finns det en bostadsbubbla?

Finns en bostadsbubbla i Stockholm?

Säger man ordet bostadsbubbla så blir många husägare i Stockholm väldigt nervösa. Finns det då fog för denna oro? Till viss del. Det svåra med en bostadsbubbla är att den inte fast går att avgöra existensen på: det är först efter att den briserat som man kan säkert fastslå att det handlat om en sådan - och då är det ju onekligen för sent.

Det finns emellertid saker som talar mot en bostadsbubbla i Stockholm. Tre detaljer sticker ut:

  • Låga priser rent historiskt. Stockholm har i jämförelse med andra storstäder haft relativt låga bostadspriser. Att ökningar skulle ske var naturligt - och ökningarna har i stort också följt andra städer som exempelvis London och Köpenhamn.

  • Hög efterfrågan. Den stora anledningen till varför Stockholm och priserna där stigit så enormt ligger i efterfrågan. Många vill bo i Stockholm - med staden har inte tillräckligt med bostäder för att möta efterfrågan. Det gör att priserna skjuter i höjden. Tänker man på att det flyttar ungefär en befolkningsmängd motsvarande Skellefteås till Stockholm varje år så förstår man också problematiken. Stockholm håller på att växa ur kostymen och måste - vilket man håller på att göra - bygga ännu fler bostäder. Till dess kommer priserna att vara fortsatt höga.

  • Låg ränta. Räntan har varit låg i Sverige i flera år. Det har bidragit till de höga priserna då det inte kostar så mycket att ta ett lån. Höjs räntan så kommer också priserna att stagnera lite.

Det svåra med en bubbla är att yttre omständigheter påverkar. En global kris kan mycket väl hamna i svenska bostadsägarens knän och drabba oss mer direkt än vad vi tror. Något som borde oroa idag med tanke på den pandemi som sprider sig över världen. Även om det hittills varit relativt lugnt så kan det finnas viss fog för att tro att Coronan även kommer att synas på hur mycket man får betala för en bostad i Stockholm.

Experterna på att bygga hus i Stockholm
21 Sep 2020