Lera istället för gips – hållbara byggskivor

Gipsskivor har många fina egenskaper och är för många det självklara valet i samband med att man bygger. Det är emellertid inte det enda ekologiska valet att göra. Även lera har visat sig vara ytterst gångbart i sammanhanget och särskilt i våtrum.

Lera – ett hållbart material för byggskivor

Idag har ett litet uppsving skett för ekologiska materialval i samband med husbyggen. Många idag vill bidra till en bättre miljö och är beredda att betala lite mer för byggmaterial som har ett naturligt ursprung och som tillverkats på ett ekologiskt sätt. Lerskivor är ett exempel på detta. I exempelvis Tyskland - som är ett föregångsland gällande miljöarbete - så är lerskivor idag väldigt vanligt förekommande och som används frekvent vid olika badrumsrenoveringar.

Anledningen till detta är att lera som material absorberar fukt på ett nästan överlägset sätt där samtidigt hastigheten för detta är väldigt svårslaget. Det finns ingen annan puts som har samma egenskaper - du kan ta fram gipsbaserad, kalkbaserad eller kalkbaserad sådan: ingen når samma fuktabsorberande höjder som lera. Det handlar således om ett perfekt material att använda i badrum.

Fördelar med gipskivor

Gips är bra ur ett ekologiskt hänseende. Det finns inga problem i att välja gips om man vill bidra till en bättre miljö och samtidigt också få ett bra, hållbart resultat. Finns det något som man kan anmärka på så handlar det om våtrum. Att välja gipsskivor i ett våtrum kan vara vanskligt sett till att gips tenderar att dra till sig fukt och sedermera även mögel. Detta gäller då i synnerhet för gipsskivor som har ett pappskikt. Där kan istället lerskivor var en bättre lösning.

Varför används inte lera oftare?

Detta leder oss naturligtvis till en väldigt relevant fråga: om lera nu är så bra - varför används det inte oftare? Hur kan det komma sig att man vid en badrumsrenovering väljer gips framför lera? Det finns tre orsaker till detta och vi radar upp dessa här nedan:

  • Okunskap. Folk i gemen saknar kunskap om att lera faktiskt går att använda och att materialet har de fina egenskaper som de facto finns. Gipsskivor är därmed ett val som sker av gammal vana och av ren slentrian.

  • Svårt att få tag på. Lerskivor och lera har ett begränsat utbud. Det finns vissa specialistbutiker som säljer lerskivor, men då också till ett ganska högt pris. Man kan även importera från nämnda Tyskland, men även då får man räkna med att öppna plånboken.

  • Stelbenta byggregler. Att lera har så fina egenskaper är inte riktigt uppdaterat sett till de byggregler som finns för bad- och våtrum. Förvisso handlar det om riktlinjer och inga direkta lagar; branschreglerna är rekommendationer. Men, man ska även tänka på att försäkringsbolagen har ett ord med i leken i denna fråga. Man kan, helt enkelt, få problem om någonting händer och där man inte använt material som förespråkats av försäkringsbolagen som kräver ett fackmannamässigt jobb.

    En paradox i detta finns och det är att Länsförsäkringar vid ett test kunde påvisa att 12 av 20 testade tätskikt hade problem med täthet. Testet gjordes förvisso 2016, så vi får hoppas att utvecklingen gått framåt. Det säger emellertid ganska mycket om den stelbenta hållning som finns och hur svårt det är för nya - lera är förvisso långt ifrån nytt - att ta sig in på marknaden. Här kan vi hoppas på en förändring.
Kunniga och erfarna byggare
3 Jun 2021