Miljövänlig isolering – en guide

Rätt isolering är ett måste för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt i din bostad. Isoleringen gör att bostaden behåller värmen, samtidigt som kylan stängs ute. Något som även ger fördelar sett till kostnader för uppvärmning och energi.

I en tid av miljöförstöring och med ett överhängande klimathot så söker många efter vägar att bidra till en bättre värld. Genom aktiva val så kan man bidra till mindre utsläpp och ge ett mindre klimatavtryck. Detta kan gälla från allt från uppvärmning av bostaden vidare till ytskikten. Men, finns det även miljövänlig isolering? Ja, det finns det och vi ska titta lite närmare på vilka alternativ som du kan välja mellan.

Exempel på miljövänlig isolering

För att isolering ska räknas som miljövänligt så ska materialet inte innehålla skadliga fibrer, kemikalier eller ha något typ av petrokemiskt ursprung. Samtidigt så ska de naturligtvis även erbjuda en god värmeisolerande förmåga.

Mineralull är ett vanligt isolermaterial som inte kan klassas som särskilt miljövänligt. Detta av den enkla anledningen att materialet framställs genom en mycket miljökrävande process. Vid arbete med mineralull så förvandlas dessutom arbetsmiljön till en väldigt dammig, skadlig plats där många farliga fibrer yr omkring.

Cellplast då? Även där finns frågetecken. Cellplast innehåller exempelvis styrol och en massa gifta medel för flamskydd. Dessutom så är framställningen av cellplast väldigt energiintensiv. Av dessa skäl kan dessa två populära isolermaterial inte räknas som speciellt miljövänliga - andra fördelar åsido.

Tre exempel på växtbaserad isolering

Växtbaserad isolering är däremot något som räknas som miljövänligt. Vi ska gå igenom tre exempel på sådana här nedan och kanske kan något av dessa alternativ passa dig?

Halm: Halm som isolermaterial är långt ifrån någon ny innovation. Det handlar tvärtom att gå tillbaka till rötterna. Fördelen med halm är att det dels finns gott om det och att det i och med detta också är ganska billigt.

Hampa. Odling av hampa har kommit igång på allvar i Europa och även i Sverige har små steg tagits i den riktningen. Hampa är tydligt förknippat med droger och har därför också ett dåligt rykte. Ser man emellertid till den låga dos av THC som finns i den hampa som tillverkas på industriell nivå så finns det ingen anledning till oro - där kan man inte nå något rus överhuvudtaget. Fördelen med hampa är att det ger en väldigt bra värmeisolering och att den på samma gång även visar resistens mot svamp och andra organismer. Det senare gör att man heller inte behöver impregnera hampa med annat än flamskydd - och då av miljövänliga alternativ av detta.

Cellulosa. Cellulosan är idag ett väldigt populärt alternativ - ungefär 30% av marknaden har man redan tagit över; en andel som säkerligen kommer att växa ytterligare. Fördelen med detta isolermaterial är att den både är fuktreglerande och värmeisolerande. Detta samtidigt som priset är väldigt lågt. En nackdel är emellertid det faktum att cellulosa dammar kraftigt vid arbete. Du måste ha en mask på dig i samband med arbetet.

Kunniga och erfarna byggare
16 Apr 2021