Nybygge med krypgrund - fördelar och nackdelar

Grunden på ett hus kan byggas med flera olika tekniker. Lär dig mer om nybygge med krypgrund – fördelar och nackdelar.

Krypgrund förknippas ibland med gamla konstruktioner men det är fortfarande en grund som används vid byggnationer. Det är däremot viktigt att vara insatt i både fördelar och nackdelar samt hur eventuella nackdelar kan kompenseras.

Fördelar med krypgrund

  • Lättåtkomlighet

Med krypgrund är det mycket lätt att komma åt rördragningar och även andra reparationer kan enkelt utföras. Fördelen kan sammanfattas med att dess lättåtkomlighet. Det är inte svårt att flytta badrummet och dra nya ledningar. Jämför detta med betongplatta.

Även om det inte går att krypa in under krypgrunden så skapas tillgänglighet via en inspektionslucka. Härifrån kan mätinstrument föras in under grunden för att mäta fukt och annat.

  • Låg risk för höga radonnivåer

Krypgrundens styrka är genomströmningen av luft och därmed en tydlig ventilation. Därmed är risken för höga radonvärden mycket låg. Enligt en stor återförsäljare av avfuktare av krypgrunder kostar en sanering av radon ca 10 gånger mer med platta/källare än krypgrund. Det är inte omöjligt att radonhalten är hög – men risken minskar och kostnaden för åtgärd blir mindre.

  • Skyddar mot stora mängder vatten

Med krypgrund byggs huset en bit över mark. Skulle det bli kraftiga regn, under längre tid, eller översvämning behöver inte huset påverkas nämnvärt. Detta även om vattennivån går upp under huset. Självklart är det inte fördelaktigt att ha vatten under huset men det får då pumpas bort. Att däremot få samma åverkan på platta eller källare kan kräva betydligt större insatser.

  • Isolerar bättre

Luften som uppstår mellan husets grund och marken isolerar från markens kyla. I uträkningar har det påvisats att det blir en energibesparing i förhållande till platta.

Ofta missförstånd bakom kritik

Den kritik som ofta framförs mot krypgrunder är den förhöjda risken för fukt och mögel. Det stämmer också – förutsatt att enbart äldre konstruktioner ligger till grund för påståendet. Idag byggs krypgrunder på ett säkrare sätt.

Nackdelar

  • Större risk för fuktproblem

Den vanligaste nackdelen som nämns i samband med krypgrund är ökad risk för fuktproblem. Problemet uppstår om grunden inte har ett effektivt fuktskydd via exempelvis effektiv ventilation.

Framförallt nämns sommarkondens som ett återkommande problem. Det är fukt som når grunden på sommaren då det är varmare i omgivningen än i grunden.

Lösning: En enkel och praktisk lösning vid fukt i krypgrunden är att använda en avfuktare speciellt anpassade för krypgrunder. De installeras i grunden och känner av fuktnivå samt tar hand om detta vid för höga nivåer. Lite förenklat kan denna avfuktare alltså beskrivas på samma sätt som en avfuktare som används inomhus även om denna har tydligare funktioner för just krypgrunder.

Rekommenderas av hustillverkare

Flera hustillverkare rekommenderar krypgrund vid nybyggnation. Men som alltid vid grundbyggnation är det viktigt att det sker på ett sätt som håller borta fukten. Detta oavsett vilken grund som väljs. Genom att välja krypgrund ges flera fördelar:

  • Billigare
  • Skapar förvaringsmöjligheter
  • Ger enklare ombyggnationer
  • Minskar kostnaden vid läckage
  • Minskar risken vid översvämningar

En av de senaste lösningarna är IK-krypgrund som minimerar behovet av avfuktare.

Kunniga och erfarna byggare
4 Apr 2020