Så fixar du avrinning till friggeboden

Avrinning till friggeboden

Då vädret blir mer extremt med mycket regn och annan nederbörd så behöver man bygga så att det finns bra avrinning från ens friggebod, det gäller både från taket och på markplan. Om vatten samlas och kommer in i friggeboden kan det göra stor skada. Det bästa är att planera för en bra avrinning redan från början.

Vattenavrinning från tak

Direkt när taket är uppe så skall du sätta upp ett takavvattningssystem. Det gör du genom att hänga upp stuprännor vid takfoten till friggeboden. Undersök sedan vad det finns för dagvattenbrunnar dit du kan leda takvattnet. Om det inte finns några sådana i närheten får du försöka leda vattnet så långt bort från bebyggda ytor som möjligt, gärna ner till en liten bäck eller sluttning.

När du köper ett takavvattningssystem så kan det vara bra att köpa hela systemet och alla delar från samma märke. Ibland skiljer delarna sig lite åt mellan tillverkare och det är irriterande att få stanna upp i sitt bygge för att man inte har fått med sig rätt saker.

Se till att ha skyddshandskar när du handskas med plåtkanter då de kan vara väldigt vassa. Mät noggrant och kapa med bågfil och använd sedan metallfil för gradning. Måla den blottlagda metallytan med rostskyddsfärg.

När takavvattningssystemet är uppe så kräver det att du underhåller det med jämna mellanrum. Se till att stuprännorna är fria från löv och smuts och att inget stoppar upp i stuprören. Du kan sätta upp en lövsil, de är ett enkelt sätt att förenklar underhållet av dina stuprännor.

Led bort vattnet från grunden

Även vid friggebodens grund kan det samla sig vatten. Det finns olika sätt att leda bort det. Dränering är bland det vanligaste och mest effektiva är sättet, då gräver man ner rör som som leder bort vattnet. Ofta har man även en fuktspärr som ligger närmast väggen under jord.

Om det är ett särskilt ställe där det alltid blir vattenansamlingar så kan man gräva ett litet dike eller ränna som leder vattnet vidare och bort ifrån huset. Sådana kan se ut på många olika sätt och kan vara allt ifrån byggda i tegel som matchar uppfart eller husgrund till bara ett uppgrävt spår i gruset.
Man skall undvika att ha planteringar nära huset även om det ser trevligt ut. Växter drar till sig vatten.

Om du har en krypgrund på din friggebod är det extra viktigt att du inspekterar den ofta, helst två gånger om året. Tyvärr drabbas ungefär varannan krypgrund av fuktskador.

Så märker du att du har ett fuktproblem

Det finns flera olika sätt att märka att man har fuktskador. Den första brukar vara lukten. Om det luktar konstigt och unket så kan du har fått problem med fukt. Du kan se att färgen börjar flagna eller att det uppstår fuktfläckar och saltfläckar på omålade sten- och betongytor. Det kan även bli andra missfärgningar som svarta prickar. Träpaneler på väggar kan bågna och svälla av fukt. Småkryp som källarspindlar, silverfiskar, gråsuggor och hästmyror gillar fuktiga inomhusmiljöer. Även om de inte gör någon skada i sig så är de en indikation på att något inte står rätt till. Ruttet trä och synligt mögel är solklara tecken fukt.

Anledningar till fuktproblem

Fuktproblem behöver inte bara bero på att det är dålig avrinning från huset. Det finns andra anledningar till att det blir fuktskador i din friggebod. Brustna vattenledningsrör kan vara en anledning. Om det finns vattenledningar som går i eller under din friggebod så kan de gått sönder på något sätt. Ibland spricker vattenrör när det är minusgrader under en längre tid. Det kan även vara så att ventilationen i utrymmet är dålig. Man kan ofta se det genom att det blir kondens på fönstren.

 

Kunniga och erfarna byggare
16 Dec 2021