Skärgårdshus - byggtips

Står man inför att bygga ett skärgårdshus så finns det några detaljer att tänka på. Vilket material är bra, vilken färg ska man välja osv

Hur ska man agera gällande tålighet och finns det någon tradition att ta hänsyn till? Den svenska skärgården är lite av ett flaggskepp - särskilt den som finns i Stockholm. Att resa ett hus där innebär en delikat uppgift då man måste fundera extra noga innan man slår i den första spiken.

hus i Stockholms skärgård

Att bygga ett hus kräver alltid god planering. Handlar det om att bygga i ett så pass eftertraktat område som i skärgården så krävs det ännu mer planering. Skärgården har ett högt kulturellt värde och att bygga fel typ av hus - sett till exempelvis design - kan nästan vara att anse ett rent ingrepp i både naturen och i hela den upplevelse man som besökare vill ha. Därtill kan man säkerligen också räkna med att nomineras till det mindre ärofyllda Kasper Kalkon-priset som utses till årets fulaste byggnad av Arkitektupproret. Så mycket betyder vår svenska skärgård för många.

Här förutsätter vi emellertid att bygglovet sållar bort de värsta tankarna på något typ av unikt hus. Istället så tänkte vi ge några viktiga poänger i hur man ska tänka.

Tänk på detta innan du sätter igång

Vi går igenom lite av det vi inledde texten med och sammanfattar våra tankar genom detta. Enklast blir det om vi radar upp dessa saker i punkter och då enligt följande:

Material

Tegel är egentligen den ultimata lösningen. Ett tegelhus kräver knappt något underhåll, det står emot väder och vind och det håller sig fräscht genom en lång, lång tid. Dock så kanske det står stick i stäv med områdets hela karaktär. Det mer traditionella materialet handlar om trä och det är gångbart.

Förvisso kräver trä underhåll och du kommer att behöva lägga ner tid på att måla om och fräscha till med jämna mellanrum. Gällande taket så finns det några parametrar att ta hänsyn till. Sant är att det finns ett material som klarar av vatten och saltstänk bättre än de andra. Detta i form av aluminium.

Detta är emellertid ett material som A) är väldigt lätt och B) inte passar in överallt. Att materialet är lätt kan skapa problem i en så pass blåsig omgivning som skärgården. Här kan det avsevärt mycket tyngre betongtaket vara ett betydligt bättre alternativ. Det klarar salt hyfsat och det ligger stadigt oavsett väder. Betong finns dessutom i alla tänkbara färger, det gör att det lätt kan smälta in även i skärgården.

Tålighet

Återigen: man måste ta naturen i beaktning på ett helt annat sätt om man bygger hus i skärgården. Stommen måste vara stabil och den skyddande fasaden och taket måste klara både regn och kraftig vinst. Grunden bör, naturligtvis, även den vara genomarbetad och detsamma gäller dräneringen.

Att välja rätt företag är ofta avgörande. Vi skulle - baserat på detta - undvika exempelvis nyckelfärdiga hus då dessa ofta har tekniska brister som syns på ett annat sätt om det exponeras för de problem som skärgården kan erbjuda. Det är ofta bättre att bygga huset genom ett renodlat byggföretag som erbjuder tjänsten totalentreprenad.

Färg

Färgen på ett skärgårdshus måste utgå från områdets övriga hus. Måste är kanske ett starkt ord, men här bör man se till att försöka hålla det så homogent som möjligt. Finns många röda hus så håller man sig till denna färg, detsamma om det handlar om vita sådana och så vidare.

Val av färg ur ett annat perspektiv än det rent estetiska är även det en viktig punkt. Har du ett hus av trä så bör färgen ge skydd mot fukt, vatten och andra element från naturen. Här kan du med fördel kontakta en målare eller en färgbutik för vidare rådgivning och konsultation.

Tradition

Traditioner är till för att brytas? Nej, inte då det gäller vår skärgård och byggnader där. Man kan bygga moderna hus i en mer traditionell tappning och allt behöver inte handla om stora villor som tar över hela omgivningen. I en skärgård så fungerar ofta smakfull diskretion bättre. Det finns andra sätt att visa omvärlden vem man är än att resa upp det största huset i området. Man kan använda husets interiör för att skapa en mer modern tappning. Utsidan bör följa traditionerna som finns.

Kunniga och erfarna byggare
15 Oct 2019